Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Program współpracy

  Program współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

  Termin: 2021-09-03 - 2021-09-24

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry