Raport

 

Ankieta została zakończona 2022-01-10

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ankieta dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik.

Opis

Ankieta dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik.

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik.

Termin ankiety

2021-12-20 - 2022-01-10

Liczba pytań

23

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Proszę o wybranie Pani/Pana płci:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
kobieta 39 51%
mężczyzna 37 49%

Pytanie 2

Wskaż jedną odpowiedź

Proszę o wybranie zakresu wiekowego, w którym Pani/Pan się znajduje:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
do 18 lat 4 5%
19 – 24 lata 7 9%
25 – 49 lat 59 78%
50 – 69 lat 5 7%
70 i więcej lat 1 1%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Proszę o wybranie Pani/Pana poziomu wykształcenia:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
podstawowe 4 5%
zawodowe 1 1%
średnie 17 22%
wyższe 54 71%

Pytanie 4

Wskaż jedną odpowiedź

Proszę o wybranie Pani/Pana statusu społeczno-zawodowego:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
pracujący 63 83%
niepracujący 0 0%
uczeń/student 10 13%
emeryt/rencista 3 4%

Pytanie 5

Wskaż jedną odpowiedź

Jak często podróżuje Pani/Pan komunikacją miejską?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
codziennie 17 22%
kilka razy w tygodniu 26 34%
kilka razy w miesiącu 15 20%
sporadycznie 18 24%

Pytanie 6

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jaki jest Pani/Pana najczęstszy cel odbywanych podróży (proszę wybrać wszystkie cele podróży)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
praca 38 16%
szkoła/uczelnia 15 6%
lekarz 32 13%
sprawy zawodowe/służbowe 22 9%
zakupy 34 14%
sprawy towarzyskie 47 19%
rekreacja 37 15%
dom 18 7%

Pytanie 7

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich godzinach najczęściej korzysta Pani/Pan z komunikacji miejskiej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
porannych 41 21%
w południe 23 12%
po południu 43 22%
wieczornych 38 19%
nocnych 27 14%
głównie rano i po południu 28 14%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan dostępność komunikacji miejskiej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo dobrze 0 0%
dobrze 15 20%
dostatecznie 37 49%
źle 24 32%
nie mam zdania 0 0%

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem lokalizacja przystanków jest właściwa?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
tak 49 64%
nie 27 36%

Pytanie 10

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich godzinach według Pani/Pana należałoby zwiększyć częstotliwość kursowania linii nr 5 ze Świdnika do Lublina?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
4:00 – 8:00 32 18%
8:00 – 12:00 42 24%
12:00 – 16:00 29 17%
16:00 – 20:00 39 22%
20:00 – 23:00 33 19%

Pytanie 11

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich godzinach według Pani/Pana należałoby zwiększyć częstotliwość kursowania linii nr 5 z Lublina do Świdnika?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
4:00 – 8:00 18 10%
8:00 – 12:00 21 12%
12:00 – 16:00 47 27%
16:00 – 20:00 52 30%
20:00 – 23:00 34 20%

Pytanie 12

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich godzinach według Pani/Pana należałoby zwiększyć częstotliwość kursowania linii nr 35 ze Świdnika do Lublina?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
4:00 – 8:00 27 16%
8:00 – 12:00 45 26%
12:00 – 16:00 39 23%
16:00 – 20:00 39 23%
20:00 – 23:00 22 13%

Pytanie 13

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich godzinach według Pani/Pana należałoby zwiększyć częstotliwość kursowania linii nr 35 z Lublina do Świdnika?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
4:00 – 8:00 18 11%
8:00 – 12:00 28 16%
12:00 – 16:00 44 26%
16:00 – 20:00 50 29%
20:00 – 23:00 31 18%

Pytanie 14

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich godzinach według Pani/Pana należałoby zwiększyć częstotliwość kursowania linii nr 55 ze Świdnika do Lublina?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
4:00 – 8:00 46 22%
8:00 – 12:00 45 22%
12:00 – 16:00 41 20%
16:00 – 20:00 41 20%
20:00 – 23:00 34 16%

Pytanie 15

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich godzinach według Pani/Pana należałoby zwiększyć częstotliwość kursowania linii nr 55 z Lublina do Świdnika?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
4:00 – 8:00 24 12%
8:00 – 12:00 24 12%
12:00 – 16:00 53 26%
16:00 – 20:00 61 30%
20:00 – 23:00 44 21%

Pytanie 16

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jakich godzinach według Pani/Pana należałoby zwiększyć częstotliwość kursowania linii N2 z Lublina do Świdnika:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
0:00 – 2:00 63 66%
2:00 – 5:00 33 34%

Pytanie 17

Wskaż jedną odpowiedź

Czy należałoby według Pani/Pana w rozkładach jazdy uwzględnić kursowanie komunikacji przez przystanki zlokalizowane przy ul. Al. NSZZ „Solidarność”?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
tak 41 54%
nie 6 8%
nie mam zdania 29 38%

Pytanie 18

Wskaż jedną odpowiedź

Czy należałoby według Pani/Pana w rozkładach jazdy uwzględnić kursowanie komunikacji przez przystanki zlokalizowane przy ul. Kusocińskiego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
tak 41 54%
nie 6 8%
nie mam zdania 29 38%

Pytanie 19

Wskaż jedną odpowiedź

Czy należałoby według Pani/Pana w rozkładach jazdy uwzględnić kursowanie komunikacji przez przystanki zlokalizowane przy ul. Nadleśnej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
tak 19 25%
nie 8 11%
nie mam zdania 49 64%

Pytanie 20

Wskaż jedną odpowiedź

Czy należałoby według Pani/Pana utworzyć nowy przystanek o lokalizacji w pobliżu skrzyżowania ul. Brzegowej z ul. Dworcową?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
tak 29 38%
nie 8 11%
nie mam zdania 39 51%

Pytanie 21

Wskaż jedną odpowiedź

Jak na ogół rozkład jazdy i informacje dla użytkowników komunikacji miejskiej są według Pani/Pana przekazywane?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo dobrze 7 9%
dobrze 27 36%
dostatecznie 34 45%
źle 7 9%
nie mam zdania 1 1%

Pytanie 22

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jakie są największe wady komunikacji miejskiej dla Pani/Pana? Proszę zaznaczyć trzy wady, które dla Pani/Pana stanowią największe znaczenie:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Wysokie ceny 13 5%
Niskie bezpieczeństwo jazdy 1 0%
Zły stan techniczny pojazdów 8 3%
Słabe oznaczenia linii 3 1%
Nieczytelne rozkłady jazdy 9 4%
Nieuprzejmi kierowcy 1 0%
Zbyt duże odległości między sąsiednimi przystankami 18 7%
Niewystarczająca liczba punktów sprzedaży biletów 30 12%
Brak dobrego powiązania między różnymi liniami (kwestia przesiadek) 32 13%
Niski poziom czystości 3 1%
Częste spóźnienia autobusów względem rozkładów jazdy 13 5%
Niski komfort jazdy 3 1%
Rzadko jeżdżące autobusy 63 25%
Problem z dostępnością biletów 10 4%
Długi czas jazdy 23 9%
Zbyt mała liczba miejsc siedzących 11 4%
Pojazdy nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych 2 1%
Zbyt niska temperatura zimą/zbyt wysoka temperatura latem w pojazdach komunikacji miejskiej 10 4%

Pytanie 23

Wskaż jedną odpowiedź

Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pani/Pan zadowolona/y z usług komunikacji miejskiej:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bardzo zadowolona/y 1 1%
zadowolona/y 44 58%
niezadowolona/y 21 28%
nie mam zdania 10 13%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 968 76 2022-01-10, Pon., 23:58

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Do góry