Konsultacje Urzędu  Program współpracy

Program współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacja zakończona 2021-09-24

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Program współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opis

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach z tymi organizacjami w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy.
W związku z powyższym, na podstawie uchwały nr LV/363/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Świdnik serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do przedkładania propozycji zmian bądź uwag do projektu programu współpracy na rok 2022.
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” na formularzu ankiety, do dnia 24 września 2021 roku na adres: Urząd Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik lub e-mailem na adres: jfilipek@e-swidnik.pl

Podstawa prawna

Uchwała nr LV/363/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Obszar tematyczny

Program współpracy

Administrator konsultacji

Monika Głowacka

Termin konsultacji

2021-09-03 - 2021-09-24

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-09-25

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-09-03
2021-09-03

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok
Termin
2021-09-03 - 2021-09-24
Koniec konsultacji: 2021-09-24

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 100 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


ankieta.pdf - 0
ogłoszenie Konsultacji 2022.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Uchwała w sprawie sposobu konsultacji.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Program współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

Do góry