Konsultacje Urzędu  Komunikacja miejska

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świdnik dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świdnik dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik

Konsultacja zakończona 2022-01-10

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świdnik dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik

Opis

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świdnik dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik

Szczegółowy opis konsultacji

1) Przedmiot konsultacji:
Pozyskanie informacji związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.
2) Cel konsultacji:
Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkańców Miasta Świdnik odnośnie funkcjonowania komunikacji miejskiej z uwzględnieniem nowo powstałych ulic i przystanków autobusowych. Celem jest również zgłaszanie własnych propozycji zmian w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej oraz wskazanie obszarów miasta, które powinny być objęte komunikacją miejską.
Osiągnięcie celu możliwe będzie poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznej na temat komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik, z uwzględnieniem zmiany częstotliwości kursowania poszczególnych linii autobusowych oraz obsługą nowo powstałych przystanków. Z uwagi na intensywny rozwój Miasta Świdnik w zakresie budowy nowych dróg gminnych i związaną z tym lokalizacją nowych przystanków autobusowych, konieczne jest pozyskanie opinii mieszkańców odnośnie ustalenia nowej komunikacyjnej siatki połączeń. Poznanie opinii mieszkańców umożliwi ustalenie siatki komunikacyjnej w taki sposób, aby spełniła ona oczekiwania mieszkańców i uwzględniła ich potrzeby odnośnie przemieszczania się, zarówno pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta, jak i w kontekście międzymiastowym tj. na trasie Świdnik-Lublin.
3) Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w dniach 20 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.
4) Forma przeprowadzenia konsultacji
Badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego na platformie internetowej dedykowanej strony – Urząd Miasta Świdnik Portal Partycypacji Społecznej (https://konsultacje.e-swidnik.pl/).
5) Sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji
Na stronie internetowej zostanie udostępniona ankieta dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik. Każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Świdnik może wziąć udział w ankiecie poprzez samodzielne zarejestrowanie się na platformie i wypełnienie ankiety. Alternatywnie mieszkańcy będą mieli również możliwość wypełnienia ankiety w formie online w Urzędzie Miasta Świdnik ul. S. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik w godzinach pracy Urzędu. Dedykowany pracownik pomagać będzie w zarejestrowaniu konta oraz wypełnieniu ankiety na platformie internetowej.
Ankieta zawiera 23 pytania zarówno jednokrotnego wyboru, jak i wielokrotnego wyboru. Udział w konsultacjach odbywa się zgodnie z regulaminem funkcjonowania elektronicznego systemu konsultacji społecznych w Mieście Świdnik.
6) Sposób poinformowania o wynikach konsultacji
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia, poprzez publikację ich w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik oraz na stronie internetowej Urzędu.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVII/515/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świdnik.

Obszar tematyczny

Komunikacja miejska

Administrator konsultacji

Monika Głowacka

Termin konsultacji

2021-12-20 - 2022-01-10

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja zamknięta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Filtry

Miejscowości: Świdnik

Termin archiwizacji

2022-12-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-12-20
2021-12-20

Ankieta

Tytuł
Ankieta dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik.
Termin
2021-12-20 - 2022-01-10
Koniec konsultacji: 2022-01-10

Aktywność uczestników

 

 Ankieta Zobacz raport

Ankieta dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1068 76 2022-01-10, Pon., 23:58

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Ogłoszenie konsultacje społeczne.pdf - 2

Załączniki do podstawy prawnej

Uchwała Nr XLVII/515/2021 - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Ankieta dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnik.

Do góry